งาน Toto Road Show เดือนมีนาคม 2563

งาน Toto Road Show เดือนมีนาคม 2563
ก.พ.

งาน Road Show เดือนมีนาคม 2563

- Tesco Lotus -พระราม1  วันที่   1-15  มี.ค. 2563 (ชั้น 1 หน้าร้าน Mister Donut)

- BIG C -พระราม 2  วันที่   1-15 มี.ค. 2563 (ชั้น 1 หน้าร้านแม็คโดนัล)

- BIG C -ติวานนท์  วันที่  1-15 มี.ค. 2563 (ชั้น 1 หน้าประตูเข้า-ออก)

- Tesco Lotus -ประชาชื่น วันที่  1-15 มี.ค. 2563 (ชั้น 1 หน้าร้านสีฟ้า)

- BIG C -สุวินทวงศ์ วันที่  16-31 มี.ค. 2563 (ชั้น 2 หน้าร้าน Mister Donut)

- BIG C -ลาดพร้าว วันที่  16-31 มี.ค. 2563 (ชั้น1 หน้าร้าน Amazon)

- Tesco Lotus -แคราย  วันที่   16-31 มี.ค.2563 (ชั้น 1 หน้าร้าน Mc ยีนส์)

- ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต   วันที่  26 มี.ค. - 6 เม.ย. 2563 (ชั้น G หน้าทางเข้า Big C)

29 ก.พ. 2020