ติดตามการสั่งซื้อของฉัน

วิธีการชำระเงิน

หลังจากทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในการชำระเงินท่านสามารถโอนเงินตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อไปยังบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา อ้อมใหญ่
ชื่อบัญชี บริษัท โตโต้เบด(1966) จำกัด
เลขที่บัญชี 036-3-49969-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขา อ้อมใหญ่ เลขที่ 036-3-49969-4
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อ้อมใหญ่
ชื่อบัญชี บริษัท โตโต้เบด(1966) จำกัด
เลขที่บัญชี 321-4-45875-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อ้อมใหญ่ เลขที่ 321-4-45875-0
บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา อ้อมน้อย
ชื่อบัญชี บริษัท โตโต้เบด(1966) จำกัด
เลขที่บัญชี 167-5-75292-5
ธนาคารกรุงเทพ สาขา อ้อมน้อย เลขที่ 167-5-75292-5
บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา อ้อมใหญ่
ชื่อบัญชี บริษัท โตโต้เบด(1966) จำกัด
เลขที่บัญชี 741-0-55267-0
ธนาคารกรุงไทย สาขา อ้อมใหญ่ เลขที่ 741-0-55267-0