Article

รายละเอียดคุณสมบัติเด่น

รายละเอียดคุณสมบัติเด่น

เนื้อผ้าไร้รอยต่อ ไม่มีตะเข็บด้านข้าง นุ่ม ลื่น ซักแล้วสีไม่ตก และไม่ขึ้นขน
วิธีการใช้และดูแลรักษา

วิธีการใช้และดูแลรักษา

วิธีการดูแลรักษาให้ผ้านุ่มและใช้งานได้นาน
คุณสมบัติเด่นเฉพาะชุดเครื่องนอน

คุณสมบัติเด่นเฉพาะชุดเครื่องนอน

TOTO ® สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ มาตราฐานใหม่ของชุดเครื่องนอนไร้รอยต่อ